Bycie samoukiem jest ciężkim zadaniem – tak powie każdy, kto na własną rękę starał się lub właśnie się stara nauczyć się czegoś na własną rękę. Duża jest ilość przeszkód stojących na drodze do efektywnego opanowania nowych dla nas rejonów wiedzy. Do głównych problemów bez wątpienia należy znalezienie sposobu na motywowanie siebie na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy do wkładania cały czas wysiłku w naukę, dobranie bez zewnętrznej pomocy najlepszych materiałów do nauki a co najważniejsze – kontrolowanie poziomu swojej nauki, czyli odpowiednie balansowanie pomiędzy powtarzaniem wyuczonego już materiału z przyswajaniem nowych informacji. Są to trudne rzeczy, ale z pewnością warte włożonej w to siły. Gdy człowiek raz już zacznie uczyć się na własną rękę, zobaczy, jak satysfakcjonujące jest codzienne uczenie się rzeczy nowych, jak opłacalny jest ten wysiłek. Poprawie ulega nie tylko nasza wiedza, ale również samopoczucie jak i poczucie własnej wartości.

Niezależnie od tego, czego chcemy się sami nauczyć, czy to nowy język obcy, czy obsługa nowego programu komputerowego, kilka rzeczy pozostaje zawsze niezmiennych. Po pierwsze, bardzo istotna jest systematyczność. To jeden z wielu aspektów prowadzących do sukcesu. Systematyczność pozwala na rozciągnięcie w czasie nauki, podzielenia jej na racjonalne segmenty i powolne przyswajanie. Przy nauce obcego języka istotne jest nauczenie się jak największego zasobu słów i zdolność do poprawnego konstruowania i odbierania zbudowanych z nich zdań. Praktyka, poprzez systematyczne powtarzanie, utrwala w nas zapamiętane już słowa, a długi okres czasu, jaki wynika z podzielenia materiału jak i samej nauki, daje nam możliwość „wykucia” tych słów w naszej pamięci długotrwałej. Przy nauce nowych programów zaś, niezbędne są dwie rzeczy – znajomość jego możliwości oraz wiedza, do czego możemy ich użyć. Żyjemy w czasach, gdy większość świetnych programów instruktażowych dostępnych jest za pośrednictwem stron www, bardzo często za darmo. Systematyczność przejawia się w tym temacie poprzez codzienne przerobienie jednego, lub dwóch nowych ćwiczeń. Co zaś tyczy się obu tych dziedzin, zarówno nauki języka jak i nauki programu komputerowego, to po systematyczności potrzebne jest również aktywne wykorzystywanie wiedzy.

W przypadku języka obcego, efektywne wykorzystywanie wiedzy opiera się na gromadzeniu jak największej ilości materiałów, które wymagają od nas znajomości słów, gramatyki, etc. Oglądanie filmów w tym języku, próba czytania witryn internetowych, wiadomości czy też, już później, rozmowa przez komunikatory internetowe z osobą posługującą się tym językiem, to sytuacje, które wymagają od nas aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Jednak języka można nauczyć się tylko dzięki takiemu podejściu, bowiem same egzaminy, do których przystępujemy w celu potwierdzenia naszej wiedzy, pełnią raczej rolę kontrolną w stosunku do reguł gramatycznych, słownictwa, etc., lecz same w sobie nie dają gwarancji wyuczenia się odpowiedniej płynności w posługiwaniu się obcym językiem. Efektywne wykorzystywanie wiedzy w przypadku programów komputerowych, to zastosowanie ich funkcjonalności i możliwości we własnych projektach. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na nauczenie się opcji, których we współczesnych programach jest ogromna ilość, jak aktywne używanie ich do własnych celów. Bardzo częstym błędem ludzi, którzy uczą się na własną rękę, jest zaprzestanie nauki na wykonaniu kilku filmików instruktarzowych, kupieniu kilku poradników i płyt CD. Samo to, choć oczywiście bardzo przydatne i właściwie użyte – nieocenione w procesie nauki, lecz nie wolno zapominać, że uczymy się właśnie dla siebie, a zatem po to, aby mieć pożytek z narzędzi do realizacji własnych pomysłów. Z tego punktu widzenia, opanowanie funkcji programów to tylko początek przygody z nauką.

Kolejną fundamentalnie istotną rzeczą przy samodzielnej nauce jest odpowiednie dobranie materiałów, z których będziemy się uczyć. Często samouk wybiera taką a nie inną drogę nauki z powodów czysto ekonomicznych – nie posiada bowiem wystarczających funduszy na drogie kursy lub rozpoczęcie studiów. Wtedy kupowanie najdroższych książek czy kursów na płytach dvd również leży poza zasięgiem. Decydując się na korzystanie z darmowych instruktarzy, trzeba mieć w pamięci, że czasami ich jakość jest zdecydowanie poniżej akceptowanego poziomu. Po prostu, szukając darmowych materiałów, trzeba poświęcić dużo czasu na dobieranie konkretnych i rzetelnych źródeł nauki. Czym bowiem może się skończyć korzystanie z miernej jakości materiałów?

Człowiek uczy się nowych rzeczy dzięki powtarzaniu raz wyuczonych zachowań, w trakcie których zdobywa nawyki – czyli zachowania wyuczone, o których nie musi myśleć, bowiem dzieją się prawie automatycznie. Korzystanie z kiepskiej jakości materiałów kończy się wyrobieniem sobie złych nawyków, a to prosta droga do porażki. Raz, że wyrabiając w sobie zły nawyk, nie uczymy się niczego w praktycznym wymiarze nowej dziedziny, oraz później musimy odzwyczajać się błędnych zachowań. Tracimy czas, energię i zapewne też motywację.

Samodzielna nauka niesie ze sobą jednak o wiele głębszy wymiar, aniżeli tylko opanowanie jakiejś nowej dziedziny wiedzy. Uczy metodycznej pracy, która przydaje się w życiu w praktycznie każdej okazji. Uczy systematyczności, uporządkowania i nadanie hierarchii własnej pracy, uczy na koniec nagradzać samych siebie za każdy sukces, jaki osiągniemy.
Zostaw komentarz